Sections
Personal tools
start » em » Team

Ernährungsteam

Leitung
  • Dr. med. Dipl. oec. med. Jens-Peter Keil, Ernährungsmediziner DAEM/DGEM
Stellvertretende Leitung
  • Dr. med. Axel Goepel
Ernährungsmedizin
  • Sandra Seegler (Diätassistentin)
  • Bettina Menzel (Diätassistentin)
  • Liane Sommer (Diätassistentin, Küchenleitung KSN)
  • Annett Tambach (Fachkrankenschwester)
Diabetesberatung
  • Inga Holtz- Staerkenberg (Diabetesassistentin)
Apotheke
  • Gerd-Rüdiger Winde
Logopädie
  • Ines Schober
Fallmanagement
  • Juliane Rohloff (Krankenschwester)
Stand 13.09.2019